respublika.lt
 

Kokią uniformą vilkėjo Lietuvos partizanai? - straipsnio komentarai:

 • svilainis 2019 spalio mėn. 25 d. 08:29:48

  Eikit,eikit jūs su tomis uniformomis.,,Niekas nenorėjo mirti'filme parodė banditą
  su kariuomenės uniforma,tai matyt kai kam ir kilo mintis ,,aprūpint 'uniformomis
  visus raistų velnius.Juos dėl plėkų kvapo ir ilgų plaukų iškart atpažindavo
  žmonės ir nereikia čia tų vaikiškų pasakų sekti...

 • V. Ladas 2019 spalio mėn. 21 d. 21:59:54

  Jokio ryšio nematau tarp tų apsigavusių lūzerių, nelabai teisingai vadinamų
  partizanais ir paskutinio Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo. Nors su vieno būrio
  partizanais esu ankstyvoje vaikystėje pabendravęs. Nepriklausomybė pati atėjo,
  sugriuvus TSRS imperijai, tiek Lietuvai, tiek kokiai Kirgizijai. Tik mes priekyje
  garvežio pradėjome bėgti, tai gavom per galvą. O mano bendramokslis ir
  kambariokas, kurio tėvas buvo negyvas paguldytas su lietuviška karine uniforma
  valsčiaus miestelio aikštėje, tapo tarybiniu generolu. Toks va buvo ryšys vienu
  konkrečiu atveju...

 • Euras+ (4) 2019 spalio mėn. 21 d. 15:05:04

  Mano nuomone, Lietuvos nepriklausomybė buvo paversta ta dūminė uždanga, kurią
  prisidengiant buvo išparduotas valstybės (tautos) turtas už nerealiai mažas
  kainas. Greičausiai už kyšius ,,mūsų" pirmieji valdžios vyrai pardavė,
  uždarė subankrotino svarbiausias ir strategines įmones ir pramonės šakas.Paskui
  vėlgi už kyšius, leido daugiausiai mokėjusiems jas nupirkti...Taigi, kai paprasti
  žmonės tikėjo vyriausybę, ši vogė iš tautos.
  Ir koks skirtumas, kaip partizanai vilkėjo? Jei vyriausybė per 30m. ,,negali" šio
  klausimo išspręsti, reiškia, jie partizanus vertina neigiamai arba bijo
  įvertinti...? Pirmus žingsnius vyriausybė šiame klausime padarė, kai naktiniais
  Stalino metodais dirbančiam Vilniaus merui Šimašiui neleido atidirbti žydų
  pinigais paremto ,,prašymo" nukabinti memorailinę atminimo lentą partizanui
  Vėtraim t.y. įpareigojo įstatymiškai ją prisukti atgal.

 • Euras+ (3) 2019 spalio mėn. 21 d. 14:49:36

  Nereikia ir iš amerikonų daryti mūsų brolių,nes antrame ir visuose likuosiuose
  TSRS atominio bombardavimo planuose Kaunas ir Vilnius buvo pažymėti kryželiu:
  bombos turėjo kristi ant mūsų didžiausių miestų (Klaipėda tada buvo dvi
  gatvės visas miestas). Turime suprasti, kad tik trečdalis miškinių buvo tie
  laivės kovotojai-partizanai,kurie regėjo Lietuvą valdomą lietuvių. Deja, to
  nėra ir iki dabar. Tai buvo sunkus metas ir lietuvių niekas niekad negailėjo, tad
  ir jie taip elgėsi su savo - tautos priešais. Turime gerbti jų siekius laisvinant
  Lietuvą ir atskirti Vokietijos valdžios karo įsakymus, partizanų kovos tikslus
  ir nekaltas aukas. Tam turi būti padarytas oficialus valdžios pareiškimas,tačiau,
  šiandien vyriausybė laikosi antilietuviškos-prožydiškos nuostatos vertinant šį
  Lietuvos istorijos laikotarpį. Prisimenat užslaptintus KGB agentų sąrašus,
  galime daryti išvadą, kad Lietuvos istorija vyriausybei visiškai nerūpi.

 • Euras+ (2) 2019 spalio mėn. 21 d. 14:34:08

  Mano nuomone, tie partizanai buvo dvigubos apgavystės aukos: pirmąsyk apgavo
  vokiečiai, nes slaptuose įsakymuose rašydavo, kad su lietuvių pagalba reikia
  siekti A.Hitlerio tikslų: naikinti žydus, užkariauti Rusiją, BET NELEISTI
  lietuviams atkurti savo vyriausybę. Jos-lietuviškos valdžios atkūrimo tikslo
  niekad ir neturėjo okupacinė fašizmo vyriausybė. Apie tai aiškiai parašyta
  tautų naikinimo plane ,,Ost".Ten lietuviams buvo skirta tarnų vieta prie vokiečių
  stalo valgio likučius nurinkti. (Tad, tie, kurie sako, ,,kad prie vokiečio būtume
  alų gėrę, yra dvasiškai degradavę.)
  Antrąsyk lietuvius apgavo ,,Amerikoos balso" skelbiama propaganda, kad JAV
  vyriausybė tuoj tuoj subombarduos atominiu ginklu TSRS. Tai ir ėjo broliai
  lietuviai į miškus tų paistalų prisiklausę. Pagal archyvų duomens,apie 2/3
  miškinių buvo dezertyrai, nusikaltę prieš tarybų valdžią ir buožės ar jų
  vaikai...

 • Euras+ 2019 spalio mėn. 21 d. 14:19:21

  Tėvukas pasakojo: ,, atvažiuoja girti stribai į namus, vyresni broliai ir seserys
  jaunesnius į glėbį ir slėptis į krūmus. Ir taip iki 2 savaičių trukdavo tie
  stribų ,,vizitai". Miškiniai, jei vaikai juos miške sutikdavo, vaikus nužudydavo,
  kad neišduotų jų slaptaviečių.(Jurbarko kraštas).Tarybiniai kariai šaudydavo
  be perspėjimo, jei jiems atrodydavo, kad gręsia pavojus.Taip pat, jei sulaikydavo
  žmogų be dokumentų,dažnai sušaudydavo:,,шпион". Buvęs mano viršininkas
  1930m. gimimo (82m. iškeliavo anapilin) sakydavo, kad tie partizanai buvo banditai,
  nes šaudydavo beginklius žmones: komjaunuolius, naujakurius, kultūros namų
  vedėją kažkur nušovė.Nušovė šeimos galvą,kai tas nenorėjo miškiniams
  atiduoti mažo vaiko rūbelių.Pokaris buvo,žmogaus gyvybė nedaug verta buvo.

 • Partizanas 2019 spalio mėn. 17 d. 16:24:35

  Kolega “Gyvis” ar čia tas komentuoja kur Dombase ukrainiečiai
  užvertė?Banditai man visi kas raudona: bolševikai,NKVD-istai,stribai.Dabar
  separatistai Ukrainoj tokie pat.Jei neskiri mielas lietuvi savo tautiečio nuo
  bandito tai tu nevertas net lietuvio vardo.Nusilenk iki žemės vatnykams,gausi
  medalį,na bent jau pagyrimą tikrai.Kai žmogus nežino ir yra neapsišvietes gali
  suprast,bet kai tvirtina tokias negandas man juokinga.Yra liudininkai,yra archyvų
  medžiaga,bet ne jie toliau savo tvirtina.Teisingai Giedrius sako - mankurtai.

 • Akivaizdus 2019 spalio mėn. 09 d. 09:31:57

  masinis spontaniškas pasipriešinimas bolševikinėms šlykštynėms visame
  Pabaltijyje ir kitose šalyse, – su juo skriabų ir kitų raudonųjų urodų
  išperos iki šiol negali susitaikyti ir nenori pripažinti savo išgamystės, todėl
  ir šmeižia

 • Atsakymas įkomentaro klausimą 2019 spalio mėn. 09 d. 00:42:50

  Partizanams generolų laipsnius ir aplamai visus laipsnius suteikė šiais metais .
  Sugalvos ir uniformą nereikia dėl to nerimauti.

 • galiu garantuoti 2019 spalio mėn. 08 d. 21:46:21

  kad jokiuose archyvuose nerasite nė žodžio apie tai, ką teko pergyventi pokariu
  kaimo žmogui, ypač gyvenusiems vienkiemiuose. Jei dienomis vaikščiodavo stribai
  ir reikalaudavo sumokėti mokesčius, atiduoti "pyliavas", stoti į kolūkius,
  nepamiršdami pamaišyti puodus ir likdavę pikti dėl kasdienės juodos bulvienės
  su keliomis kruopomis, tai naktimis ėjo miškiniai reikalaudami nestoti į
  kolūkius, nemokėti mokesčių, nepamiršdami paliepti, kad būtų parūpinta
  kumpio, lašinių, samagono. Iš kur kaimietis galėjo turėti viso to, jei namus
  sunaikino karas, o pokaryje buvo apiplėšinėjamas visų, kas tik galėjo? Jei vieni
  gąsdino Sibiru, tai kiti -sušaudyti vietoje. Ne paslaptis, kad miškiniai naktimis
  iš kolūkio sandėlių vogdavo grūdus, tai rodė rasti dokumentai, jog iš
  "kolūkio sandėlio rekvizuota" tiek maišų grūdų. Tas "rekvizavimas" reiškė,
  kad kolūkiečiai negaus nieko už "darbadienius", negana to, kad derlius būdavo ir
  taip jau menkas. O kam galėjo vargšas kaimietis pasiskųsti? Niekam ir niekad

 • Ww 2019 spalio mėn. 08 d. 20:03:10

  Ką atėmė iš kaimiečių- tą ir dėvėjo....

 • vvv 2019 spalio mėn. 08 d. 14:25:46

  Vienas geras klausimas iškilo-tikrai,tai kas gi suteikdavo generolo laipsnį
  partizanų vadui?

 • XXXL > Valdas 2019 spalio mėn. 08 d. 11:11:22

  "Gaila, tiktai, kad partizanai per mažai sovietžmogių, stribų, čekistų
  nupylė...." Reikėjo mažiau bunkeriuose lakti samagoną, kortuoti ir kirkinti
  ryšininkes, tai būtų turėję daugiau laiko ir "nupylę" daugiau. Esi grynaveislis
  trispalvis bolševikas...

 • Valdas 2019 spalio mėn. 08 d. 07:38:19

  Kaip ir visada, parašius kokį straipsnį apie partizanus sulenda lyg žiurkės jų
  šmeižti, tyčiotis, stribų, čekistų atžalos, Maskvos trolių gyvatės.
  Šmeižė pusė amžiaus, stengiasi ir dabar. Nepavyks jums sumenkinti lietuvių
  laisvės kovos, prakeiktų okupantų išgamos.. Dabartinė Lietuvos nepriklausomybė
  - tai geriausias pavyzdys, ,kad partizanų kova buvo prasminga, o visa
  bolševikinė, sovietininė okupacija prieš Lietuvos valstybę, lietuvių tautą,
  partizanus, jų rėmėjus prilyginta genocidui. tad slėpkitės stribinės žiurkės
  savo urvuose ir ten dvėskite, -liksite istorijos šiukšlėmis. Gaila, tiktai, kad
  partizanai per mažai sovietžmogių, stribų, čekistų nupylė....

 • gyvis 2019 spalio mėn. 07 d. 10:18:18

  penkiasdesimtais metais maciau Saukenu aiksteje pasodintus nusautus 4 banditus, ant
  ju nebuvo jokios uniformos. Banditai pokario metais civiliams kele tikra siauba, mano
  gimineje taip pat yra nuo ju nukenteje.

 • Rita Belazariene 2019 spalio mėn. 07 d. 05:32:52

  Į miškus sulindę kaimų bernai, žudę civilius kaimynus ištisomis šeimomis,
  plėšę ir gąsdinę kaimų ir vienkiemių žmones. Baltaraiščiai turėjo likusias
  nuo koloboravimo su naciais. Žudikai.

 • tai suprask 2019 spalio mėn. 07 d. 02:57:38

  kurioje kitoje šalyje partizanai nešiojo uniformas? kas yra partizanas ir
  pasipriešinimo organizacijos. iš kur pas partizanus generolu laipsniai. niekaip
  nesuprantu šio istorinio periodo.

 • na taip tuoj ir vardą... 2019 spalio mėn. 06 d. 23:27:27

  kokiakokia dėvėjo? O gi iš austinio materiolo, atimto- rekvizuoto iš
  kaimiečių.

 • Įdomu 2019 spalio mėn. 06 d. 23:05:08

  Vis rodo partizanus ar miško brolius vasariškais apdarais,o kaip žiemą jie
  vilkėdavoŽiemos tada tai atšiaurios būdavo ir
  sniego daug. ir kur gyveno.Juk šalta.

 • Tadas 2019 spalio mėn. 06 d. 22:52:31

  O kokia uniforma gali būti pas geriancius, banditaujancius piemenis?

 • Niekad 2019 spalio mėn. 06 d. 22:48:50

  Nežinojau,kad yra tokių miško brolių ir dar su spec.uniformom.
  Kas čia per giminės "miško broliai"
  "

 • DABARTINIAI BANDITAI VALDZIOJE 2019 spalio mėn. 06 d. 22:04:04

  vilki kostiumus

 • pastaba 2019 spalio mėn. 06 d. 20:36:09

  "... Partizanų laikotarpis vis dar yra niekinamas, daug apie jį nežinome, daug kas
  nutylima..."
  O kodel nutylima? Negi daugelis buvo banditai? Negi plesikavo?

 • na 2019 spalio mėn. 06 d. 20:16:48

  Koks ponas Anusauskas istorikas,jis Seimo narys,koncervatorius.Prarades savo
  kvalifikacija,kaip ir kiti Seimo nariai.Kas gyveno Dzukijoje dar prisimena,kaip
  ,,banditai,,ispjove Mesliu seima,viso 9 zmones,nes dukte buvo komjaunuole.Diena
  ateidavo ,,,stribai,,nakti banditai.Vieni ejo i ,,srtribus,liaudies gynejus,nes
  banditai izude ju seimos narius.O i banditus,taip vadinamus miskinius ejo ukininku
  sunus,tie kurie venge Sovietu kariuomenes.Zinoma buvo ir tokiu idejiniu,kaip Juozas
  Luksa,Klemensas Sirvys.Viena NKVD nusove,o antrasis 18 m atsedejo lageryje,palaidotas
  Kybartu kapinese.Geriausiai neikime i praeiti,neslovinkime tu ,kurie savo rankas
  susitepe krauju.

 • Patikslinimas 2019 spalio mėn. 06 d. 18:48:10

  Apie partizanų, miško aikštėje ,turėtas karves ir arklius rašoma
  komentare "Siuvo ne tik uniformas " 10 06 15 30 h

 • Neįtikėtina ! 2019 spalio mėn. 06 d. 18:33:53

  Pirmą kartą sužinojau ,kad partizanai miške laikė karves ,kurias
  buvo paėmę iš vokiečių rusų kareiviai ir jas varė į Rusiją.
  Tai iš kur tie vokiečiai gavo karves ? Fantastika ! Kur tas karves laikė
  žiemą?

 • Ačiū už straipsnį. 2019 spalio mėn. 06 d. 18:19:22

  ponai Lietuviai,ne visi turite atsakymus į pokarinės suirutės,teroro ir
  kančių,žudynių laikotarpį.Įvardijame miško brolius didvyriais,bet Tauta
  prieštarauja,kad jie nusikaltėliai----vadina tiesiog banditais.Žydų Tauta taip
  pat ieško žydšaudžių.Labai skausminga ir akis bado padarytos klaidos ir
  įvykdyti nusikaltimai. Turiu pasiūlymą,kas galėtų
  atsakyti į visiems rūpimus klausimus.1.Tikiuosi galėtų dėl žydšaudžių
  atsakyti gerb.Prezidentas V.Adamkus,juk jis tarnavo vokiečių organizuotuose
  junginiuose Lietuvoje ir Baltarusijoje.,vadovaujant p.IMpuliavičiui/ 2.Dėl
  getų statymo,proektavimo tiksliausią atsakymą galėtų duoti p.V.Lansbergis.Juk jo
  tėvas buvo pagrindinis architektas žydų getų statyboms. 3.Žydų Tautos
  atstovai turėtų įvardyti visus Kuklianskius ir kurlianskius ir pripažinti
  genocido vykdymą prieš Lietuvių Tautą kartu su užkariautojais.....Kaidų
  atstatymas yra susitaikymo ir dorumo pavyzdys.Linkiu sekmės ir padorumo.

 • tautietis 2019 spalio mėn. 06 d. 18:15:19

  kam cia neaisku, banditai rengesi ju nuzudytu auku drabuziais amzina panieka
  banditams ir jiems prijauciantiems

 • Kraštietė 2019 spalio mėn. 06 d. 18:07:45

  Mano tėviškėje Papilio apylinkėse buvo partizanai. Teko man pačiai ne vieną
  kartą matyti, girdėti jų kalbas, kai naktį ateidavo reikėdavo pavaišint,
  vaišės menkos , buvo pokaris. Tėvai bijodavo, nes dienomis važiuodavo tikrinti
  "skribiteliai". Atsiprašau už tokį žodį, bet tuos "Liaudies ginėjus" taip
  vadindavo. Noriu pasakyti, kad neteko per keletą metų matyti bent vieną su kokia
  nors uniforma. Tik kai kuris būdavo apsirengęs švarku, ar baltiniais ne
  lietuviškais. Ir visada buvo ginkluoti. Taip man tada atrodė, buvau maža
  mergaitė, ir nieko apie politiką nesupratau.

 • nordland 2019 spalio mėn. 06 d. 17:32:39

  pradziai reiketu issiaiskinti kas partizanai, o kas banditai, nes propaganda visus
  besibastancius po miskus, paskelbe partizanais ir "kovotojais uz laisve", is to ir
  gaunasi visiskas nesusipratimas, nes absoliuti dauguma kaimieciu, jokiu partizanu,
  nei uniformu akyse nemate, o kentejo nuo elementariu banditu, kuriu dauguma puikiai
  pazinojo ir kurie nieko bendro su partizinais neturejo.

Parašykite savo komentarą:
  Grįžti į straipsnį
Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
 • SPROGIMAS: 16 žmonių tebėra atkirsti anglių kasykloje Kinijos Šansi provincijos Pingjao apskrityje, kur pirmadienį sprogo dujos.
 • KAINA: Lietuvos pieno perdirbimo įmonės spalį už natūralų pieną stambiesiems šalies pieno ūkiams mokėjo artimą europiniam vidurkiui supirkimo kainą – 329,6 euro už toną, arba 5,3 proc. daugiau nei rugsėjį.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)
VZ LOGO 4

Dienos klausimas

Kaip manote, ar šalyje dygstantys žali kryžiai išgelbės ūkininkus?

balsuoti rezultatai

Apklausa

Ar jau pasipuošėte namus šventėms?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

+7 +8 C

+5 +8 C

 

+5 +6 C

+8 +10 C

+7 +10 C

 

 +8 +10 C

0-5 m/s

0-4 m/s

 

0-4 m/s

 

Valiutų kursai

USD - 1.1034 PLN - 4.2785
RUB - 70.3938 CHF - 1.0924
GBP - 0.8566 NOK - 10.0345